ပထမအေက်ာ့ရလာဒ္မ်ား

ရကၡပူရအသင္း(ပထမအေက်ာ့) ပြဲစဥ္မ်ား(ညေန-၄နာရီ)

ပြဲစဥ္(၁)  17-1-11 ရကၡပူရ-ရတနာပံု           (Thuwanna) (1-1)

ပြဲစဥ္(၂)  23-1-11  ရကၡပူရ-ေဇယ်ာေရႊေျမ   (Thuwanna)  (1-3)

ပြဲစဥ္(၃)  30-1-11  ဧရာ၀တီ- ရကၡပူရ           (AungSann)  (3-0)

ပြဲစဥ္(၄)   6-2-11    ရကၡပူရ-ရန္ကုန္              (Thuwanna)  (0-2)

ပြဲစဥ္(၅)   4-4-11    မေနာေျမ- ရကၡပူရ          (AungSann)  (0-0)

ပြဲစဥ္(၆)  11-4-11   ရကၡပူရ-KBZ                  (Thuwanna) (0-1)

ပြဲစဥ္(၇)  16-5-11   ေနျပည္ေတာ္- ရကၡပူရ  (Thuwanna)  (1-1)

ပြဲစဥ္(၈)  22-5-11   ရကၡပူရ-မေကြး              (Thuwanna) (3-2)

ပြဲစဥ္(၉)  31-5-11   ဇြဲကပင္- ရကၡပူရ            (AungSann) (0-4)

ပြဲစဥ္(၁၀) 5-6-11    ရကၡပူရ-ဥႆာ              (Thuwanna) (0-0)

ပြဲစဥ္(၁၁)13-6-11   Southern- ရကၡပူရ     (Thuwanna) (1-2)

အိမ္ကြင္းက အနီေရာင္္ ျဖစ္ၿပီးေက အ၀ီးကြင္းက အ၀ါေရာင္ ျဖစ္ပါေရ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: